Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys

Ystyriaethau prynu hidlo aer a phwysigrwydd cynnal a chadw

Dec 31, 2018

Mae elfen hidlo aer, sy'n fath benodol o elfen hidlo, ac o'r safbwynt presennol, mae'n elfen gyffredin a chyffredin o hidlydd, a ddefnyddir yn bennaf mewn hidlo aer, a all buro a glanhau'r aer trwy hidlo. Felly, mae gan y math hwn o elfen hidlo Cais mwy, ac islaw, yw dysgu a deall yr hidlydd aer i sicrhau defnydd cywir a rhesymegol a defnydd llawn o'r cynnyrch.

 

1. A yw prynu hidlo aer yn bwysig? Beth yw'r ystyriaethau?

Mae prynu'r hidlydd aer, mae hwn yn dasg bwysig, ni ellir ei amcangyfrif a'i fod yn llithrig, oherwydd os yw'r dewis anghywir, bydd yn effeithio ar ddefnydd arferol y cynnyrch a'i ddefnydd, ac ni ellir defnyddio gwastraff hyd yn oed oherwydd y cynnyrch a dod â'r colledion economaidd i'r defnyddiwr. Felly, yn seiliedig ar hyn, bydd gofyniad o'r fath, a rhaid ei orfodi'n llym.

 

Pan ddefnyddir y hidlydd aer ar gyfer dewis cynnyrch, bydd yn ystyried rhai ffactorau perthnasol, ac ar yr amod ei bod yn berthnasol i brynu'r cynnyrch, gellir ei farnu'n gywir a'i ddewis yn gywir. Ymhlith y ffactorau perthnasol y mae angen eu hystyried, mae rhai ffactorau y mae'n rhaid eu hystyried, yn bennaf tarddiad y cynnyrch, paramedrau manwl, pris cynnyrch ac ansawdd, a'r gwneuthurwr. Os oes angen, yr amgylchedd defnydd cynnyrch a Defnyddiwch y ddau ofyniad hyn.

 

2. Beth yw'r opsiynau ar gyfer hidlo aer?

Mae hidlo aer, math o hidlydd, yn y ffordd o brynu cynnyrch, o'r safbwynt presennol, mae tair ffordd, mae un i ddod o hyd i bryniant uniongyrchol y gwneuthurwr, yr ail yw prynu'r cynnyrch drwy'r asiant, y yn drydydd i'r diwydiant perthnasol Mae prynu'r cynnyrch hwn ar y wefan, a pha ffordd i ddewis, yn cael ei bennu gan ei sefyllfa wirioneddol. Yn ogystal, mae angen i chi wybod bod angen i chi wybod am wybodaeth benodol y cynnyrch a'r gwneuthurwr a gwybodaeth gyswllt y gwneuthurwr cyn y gallwch wneud y gwaith hwn.

 

3. A yw cynnal yr hidlydd aer yn bwysig?

O safbwynt proffesiynol, mae cynnal yr hidlydd aer yn agwedd bwysig, ac mae'n dasg bwysig, felly mae angen ei gymryd o ddifrif a'i wneud, er mwyn sicrhau bod y hidlydd aer yn cael ei ddefnyddio'n dda ac yn ymestyn y bywyd gwasanaeth y cynnyrch. O ran cynnal a chadw penodol, y cynnwys penodol yw:

 

Gwiriwch yn rheolaidd neu'n aml, ac os yw'n llwch, dylid ei ddileu mewn pryd. Os yw'n hidlydd papur, peidiwch â defnyddio dŵr, disel neu gasoline i'w glanhau, fel arall bydd yr elfennau hidlo yn cael eu rhwystro, a fydd yn effeithio ar effaith hidlo'r hidlydd aer. Yn ogystal, dylai'r elfen hidlo gael ei osod yn gywir. Pan fo'r elfen hidlo yn cael ei ddifrodi, dylid ei gymryd yn amser.www.inocofiltration.com