Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys

Gweithredrwydd ardderchog ac addasrwydd tai hidlo nwy

Jun 07, 2018

Mae gan y tai hidlo nwy ystod eang o swyddogaethau mewn llawer o feysydd economaidd a gellir eu haddasu i amrywiaeth o weithrediadau glanhau, ac yn wahanol i'r dyfeisiau hidlo confensiynol, mae'r tai hidlo nwy yn perfformio'n dda iawn waeth beth fo'r gweithrediad a'r cymhwysedd. O safbwynt gweithredol, gellir defnyddio'r tai hidlo nwy yn unigol neu mewn cyfuniad, sy'n gyfleus iawn i'r defnyddiwr.

Gallwn ddewis y dull priodol yn gyntaf yn seiliedig ar nodweddion yr amgylchedd. Y rheswm pam mae'r tai hidlo nwy yn boblogaidd yw bod ei strwythur a'i gyfansoddiad deunydd yn amlwg iawn. Ar y naill law, mae wedi'i orchuddio â alwminiwm a sinc, ac fe'i mewnforir a'i fewnforio. Mae diogelu'r amgylchedd yn dda iawn.

Mae gan y tai hidlo nwy wrth gwrs ofyniad uchel iawn ar gyfer yr aer derbyn, ac mae ei broses weithredu hefyd yn gymhleth iawn, ond mae'r llawdriniaeth hefyd yn syml iawn, ac mae'r diogelwch yn arbennig o syml a gellir ei ddweud yn un prin. Mae'r offer da, o dan amgylchiadau arferol, yn gyfarpar ar ddiwedd y system symud llwch gyfan.

Pan fydd pobl yn prynu tai hidlo nwy, y peth cyntaf y maen nhw'n ei roi i sylw yw ansawdd y cynnyrch. Po well yw'r ansawdd, po fwyaf o hyder y gall pobl ei ddefnyddio. Yr ail yw edrych ar restr y ffatri, yn enwedig ar gyfer y ffrindiau â swm pryniant mawr, er mwyn peidio â gohirio defnyddio gweithgynhyrchwyr menter, unwaith y bydd y cylch cyflawni yn dechrau oedi, bydd yr effaith ddilynol yn fawr iawn.

Nid yw dyfeisiau hidlo traddodiadol yn rheoli pen y falf ac ni ellir eu hail-dorri. Nid yw anhwylderau, firysau a bacteria yn yr awyr yn cael eu gwasgu ar wyneb yr elfen hidlo. Gall hyn achosi i'r elfen hidlo gael ei rhwystro. Mae'n cymryd ychydig fisoedd i ailosod yr elfen hidlo. Ar ben hynny, bydd yr elfen hidlo'n mynd yn fudr, gan effeithio ar ansawdd y dŵr wedi'i hidlo ac yn achosi'r dŵr i fod yn fwy budr drwy'r purifier dŵr.

Fodd bynnag, mae'r tai hidlo nwy presennol wedi gwella ac mae ganddo swyddogaeth hunan-rinsio. Mae ei ddefnydd yn cael ei adlewyrchu'n bennaf yn yr hidlo eilaidd. Os defnyddir hidlydd effeithlonrwydd uchel, gellir ei ddefnyddio hefyd fel dyfais hidlo ar y blaen, a fydd hefyd yn chwarae rôl dda. Effaith. Mae'r defnydd o dai hidlo nwy yn amrywio o betrocemegion a phlastig i fferyllfeydd, ffatrïoedd bwyd, ac ati. Mae cwmpas y cwmpas a'r cwmnïau yn eang iawn, yn enwedig mewn ystafelloedd di-haint, ffatrïoedd a diwydiannau electroneg.http: //www.inocofiltration.com/