Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys

Effeithlonrwydd hidlo hidlo nwy effeithlonrwydd uchel ac ôl-gynnal

Apr 08, 2018

Y dyddiau hyn mae materion amgylcheddol yn cael mwy a mwy o sylw, ac mae mwy a mwy o bobl yn talu mwy o sylw i'w ansawdd bywyd eu hunain. Felly, mae dyfeisiau megis hidlwyr nwy effeithlonrwydd uchel hefyd wedi dod yn boblogaidd. Mae'n defnyddio deunyddiau hidlo ffibr uchel a all hidlo llwch yn effeithiol yn yr awyr a llwch a bacteria sy'n anweledig i'r llygad noeth.

Mae ffrâm allanol y hidlydd nwy effeithlonrwydd uchel yn cael ei wneud o ddur di-staen, sydd nid yn unig yn gallu bod yn fwy parhaol, ond hefyd mae gan yr offer ei hun ddefnydd isel o ynni, a all arbed costau'r cwmni yn fawr. Felly, mae'r hidlydd nwy effeithlonrwydd hwn wedi cyfrannu'n sylweddol at yr achos diogelu'r amgylchedd wrth arbed ynni a diogelu'r amgylchedd yn y gwledydd cyfatebol.

Mae gan hidlwyr nwy effeithlonrwydd uchel ystod eang o geisiadau ac fe'u defnyddir mewn dyframaethu, nodweddion dŵr cartref, a chaeau puro dŵr eraill. O'i gymharu â hidlwyr traddodiadol, mae hidlwyr nwy effeithlonrwydd uchel wedi gwella ymhellach mewn perfformiad hidlo, ac wrth gwrs, mae eu perfformiad hefyd wedi gwella'n sylweddol.

Mae yna lawer o fathau o hidlwyr nwy effeithlonrwydd uchel ar y farchnad. Pan fydd defnyddwyr yn prynu, mae'n rhaid iddynt siopa o gwmpas. Rhowch sylw i berfformiad cynnyrch a darllenwch y llawlyfr cynnyrch. Ni all dewis y cynnyrch cywir yn seiliedig ar eich sefyllfa wirioneddol fod yn rhad ac am ddim. O dan amgylchiadau arferol, bydd hidlo nwy effeithlonrwydd y brand yn fwy diogel yn y gosodiad diweddarach a'r gwasanaeth ôl-werthu.

Mae'n werth atgoffa'r defnyddwyr i nodi bod hidlwyr nwy effeithlonrwydd uchel yn bwysig iawn yn y broses ôl-gynnal. Oherwydd ei allu i gadw llwch mawr a pherfformiad hidlo uchel, mae angen rhoi sylw i lanhau'n rheolaidd, a dim ond os gwneir gwaith cynnal a chadw rheolaidd a fydd yn well. Bydd y defnydd o berfformiad y ddyfais hefyd yn ymestyn bywyd y gwasanaeth yn fawr.

Wrth lanhau hidlydd nwy effeithlonrwydd uchel, byddwch yn ofalus i beidio â rhwbio â deunydd caled fel brwsh, ond ei sychu'n ysgafn â chlwt, a'i rinsio â dŵr glân. Yna, sychwch hi mewn lle oer a'i osod yn ôl y camau.http: //www.inocofiltration.com/