Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys

Y defnydd o hidlwyr bag mewn paentio cyn moduro

Jun 06, 2018

Gyda datblygiad cyflym yr economi genedlaethol a'r diwydiant Automobile, mae pobl hefyd wedi cyflwyno gofynion uwch ar gyfer ansawdd automobiles. Mewn llinellau cynhyrchu paentio car, mae cyrff auto yn cael dwsinau o brosesau prosesu cyn y gallant fynd allan. Rhaid i bob system driniaeth fod â system hidlo cotio cyfatebol. Mae hidlwyr bag yn chwarae rhan hanfodol.

Yn y llinell gynhyrchu cotio modurol, ni all y hidlydd bag ddileu anhwylderau, olew a rhwd haearn, er mwyn sicrhau bod yr un gwisg ac effaith gorchudd corff rhagorol. Ar yr un pryd, hidlo cylchrediad hylifau, cynnydd hylifau cotio ac effeithlonrwydd defnyddio dŵr, a lleihau costau gweithredu.

Fel sail y broses paentio ceir, mae ansawdd y broses driniaeth cyn-baentio yn allweddol i lwyddiant neu fethiant y broses baentio corff car cyfan, ac mae golchi lluosog rhwng yr amrywiol adrannau prosesau yn allweddol i wella'r effaith glanhau , fel arfer bob tro. Mae'n ofynnol i reolaeth halogiad yr ateb golchi fod yn llai nag 1/10 o ganolbwynt yr ateb triniaeth yn y broses flaenorol.

O dan y gofynion o ran gwella effeithlonrwydd defnyddio dŵr a lleihau costau, sut i hidlo ac ailgylchu dŵr glân a sicrhau bod glanweithdra ansawdd dŵr yn allweddol i lwyddiant y system hidlo; Yn ail, defnyddiwch UF hidlo bilen i adennill datrysiad hylif, ffosffadu di-dor, ac adfywio. Mae dŵr glanhau a dŵr gwastraff cyn-drin llygredig yn uchel hefyd yn cyflwyno gofynion uwch ar gyfer dylunio a chymhwyso systemau hidlo.

Mae gan y hidlydd bag strwythur cryno, ôl troed bach, ac ystod eang o gywirdeb hidlo; ar yr un pryd, mae gan ardal yr uned gyfradd llif fawr, ymwrthedd hidlydd bach, a chost isel; mae'r defnydd o gynnal a chadw yn gyfleus ac yn gyflym; mae'r manylebau'n gyflawn, mae'r deunyddiau'n amrywiol, ac mae cwmpas y cais yn eang. Mae manteision y gyfres yn dangos cymhwysedd y system cotio modurol.

Gan fod y dechnoleg hidlo bag traddodiadol yn gallu bodloni gofynion hidlo llinell reit modern, mae hidlwyr bagiau uwch yn adlewyrchu manteision mawr a chost-effeithiolrwydd ar gyfer bagiau hidlo traddodiadol mewn dylunio, cynhyrchu a chymhwyso ymarferol. Mae dylunio ac adeiladu system hidlo llinell yn cynnig gwell dewis.

http://www.inocofiltration.com/